50 mln euro na ścieżki rowerowe w Małopolsce

Powstanie zintegrowana sieć tras

Zintegrowana sieć tras rowerowych z parkingami i miejscami postojowymi ma powstać w najbliższych latach w Małopolsce. Urząd marszałkowski chce przeznaczyć na ten cel aż 50 mln euro.

- Województwo Małopolskie postanowiło przeznaczyć środki na przygotowanie i realizację budowy ścieżek rowerowych, nawiązując do europejskiej koncepcji połączenia sieci tras rowerowych. Oprócz budowy nowych odcinków wykorzystywane będą również istniejące trasy i część dróg publicznych - przybliża pomysł wicemarszałek Roman Ciepiela. I zauważa: – Znaczenie komunikacji rowerowej z dnia na dzień rośnie, szczególnie w miejskich aglomeracjach.

Środki na ten cel w wysokości 50 mln euro są zabezpieczone w MRPO na lata 2014-2020. Pozwoli to miastom rozwijać systemy zintegrowanej komunikacji publicznej z uwzględnieniem komunikacji rowerowej.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w czerwcu ogłosił przetarg na opracowanie szczegółowej koncepcji I etapu budowy zintegrowanej sieci tras rowerowych, w zakres którego wchodzą trasy o długości 468 km i wartości szacunkowej 125 mln zł. W przygotowaniu jest także przetarg na etap II, który obejmuje 487 km na łączną kwotę 208 mln zł.

Ścieżki rowerowe będą budowanie w standardach europejskich; z parkingami, miejscami postojowymi i całym zapleczem organizacyjnym ruchu.

tim
comments powered by Disqus