Wydarzenia

Chemik z Krakowa chciał wysadzić Sejm

Udaremnienie ataku na konstytucyjne organy RP

Pracownik naukowy Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie planował zamach bombowy na najważniejsze osoby w państwie. Próby detonacji przeprowadzał w Małopolsce od 2000 roku. Mężczyzna został zatrzymany przez ABW.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego na polecenie Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie zatrzymała 45-letniego mieszkańca Krakowa, który planował detonację ładunku wybuchowego przy budynku Sejmu RP oraz atak na najważniejsze osoby w państwie, w tym Prezydenta RP.

Fot. Polsat News

Pod koniec 2011 r. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego uzyskała informację, że zamieszkały w Krakowie mężczyzna, wykładowca jednej z wyższych uczelni, prowadzi nieformalne wykłady dotyczące wykorzystywania materiałów wybuchowych m.in. w działaniach dywersyjnych. W wyniku przeprowadzonych przez ABW czynności ustalono, iż mężczyzna ten planuje przeprowadzenie ataku na budynek Sejmu RP. Poszukiwał on również osób mogących mu pomóc w dokonaniu zamachu.

- Działania operacyjne potwierdziły wcześniejsze informacje. Za pomocą prowadzonych wykładów wytypowany mężczyzna zamierzał pozyskać osoby o podobnych poglądach politycznych i negatywnym nastawieniu do władz Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie przy udziale tych osób planował dokonanie przestępstwa polegającego na zdetonowaniu ładunku wybuchowego w okolicach Sejmu RP - wyjaśnia ppłk Maciej Karczyński, rzecznik prasowy ABW.

Celem ataku miały być konstytucyjne organy RP, a w szczególności prezydent i premier Rzeczypospolitej Polskiej oraz politycy wszystkich opcji politycznych zgromadzeni w budynku Sejmu.

Działania operacyjne pozwoliły na ustalenie osób mogących mieć wiedzę o przygotowywanym zamachu. Rozpracowywany kontaktował się również z innymi osobami, które miały wiedzę na temat substancji pirotechnicznych oraz zbierał specjalistyczną wiedzę z tego zakresu.

Mężczyzna w ramach pracy naukowej prowadził badania z zakresu materiałów wybuchowych oraz miał bezpośredni dostęp do laboratorium chemicznego, w którym wytwarzał te materiały. Z posiadanej wiedzy wynikało, że przeprowadza on eksperymenty wcześniej wytworzonych ładunków.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod koniec października przekazała całość zebranych materiałów do Prokuratora Generalnego z wnioskiem o wszczęcie postępowania przygotowawczego, udostępniając je jednocześnie dla potrzeb śledztwa.  

Mężczyznę zatrzymano 9 listopada. Tego dnia dokonano również przeszukań w kilkudziesięciu ustalonych miejscach i odnaleziono:

- materiały wybuchowe m.in. heksogen, pentryt, trotyl, proch, dinitrotoulen nadchloran amonu – materiały mające być wykorzystane w planowanym ataku.

- urządzenia i przedmioty, mogące być wykorzystane do konstrukcji ładunków wybuchowych (zapalniki własnej produkcji, w tym z telefonem komórkowym, zapalarki radiowe, piloty do zdalnego inicjowania wybuchu, lonty, przewody z główkami zapalczymi, detonatory, elektryczne zapalniki samodziałowe, heksogenowe detonatory pośrednie).

- kilkanaście sztuk nielegalnie posiadanej broni palnej, ponad 1100 sztuk amunicji.

- kamizelki kuloodporne wraz z dodatkowymi wkładami ceramicznymi, hełmy kevlarowe, snajperskie stroje maskujące (GHILLIE SUIT).

- polskie (sfałszowane) i zagraniczne tablice rejestracyjne, instrukcje saperskie, minerskie, publikacje o tematyce pirotechnicznej.

Prokuratura Apelacyjna w Krakowie na podstawie zgromadzonego materiału przedstawiła mężczyźnie zarzuty dotyczące m.in. przygotowania zamachu bombowego i organizowania grupy zbrojnej. Przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do winy i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Natomiast w czasie posiedzenia sądu, a także w trakcie kolejnych czynności procesowych stwierdził, iż częściowo przyznaje się do zarzucanych mu czynów i rozpoczął składanie wyjaśnień.

Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Brunon K. przebywa obecnie w jednym z aresztów śledczych krakowskiego Inspektoratu Służby Więziennej. Jak podał serwis gazeta.pl, mężczyzna został zakwalifikowany jako więzień szczególnie niebezpieczny, stwarzający poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa społeczeństwa i bezpieczeństwa aresztu śledczego: - Taka kwalifikacja oznacza specjalne środki bezpieczeństwa. Więzień będzie miał szczególną ochronę w doprowadzaniu i konwojowaniu, jak i w celi, w której przebywa.

[ts]

comments powered by Disqus

Komentarze