Wydarzenia

Balice: 40 pozwów o odszkodowania

Mieszkańcy chcą w sumie 9,5 mln zł rekompensaty

Okoliczni mieszkańcy domagają się odszkodowań o wartości 9,5 mln złotych od Portu Lotniczego Kraków - Balice. Co najmniej 40 pozwów trafiło na wokandę Sądu Okręgowego w Krakowie.

11 lipca upłynął termin zgłaszania roszczeń o odszkodowania, o które mogą ubiegać mieszkańcy i właściciele nieruchomości położonych w rejonie krakowskiego lotniska Balice. Tylko za pośrednictwem jednej kancelarii adwokackiej na wokandę Sądu Okręgowego w Krakowie skutecznie wpłynęło 38 pozwów o odszkodowania i 2 wezwania do próby ugodowej na łączną kwotę około 9,5 mln złotych. Mieszkańcy obszaru ograniczonego użytkowania [OOU] domagają się od Portu Lotniczego Kraków - Balice prawie 7 mln zł za utratę wartości swoich nieruchomości i 2,5 mln zł za konieczność ochrony przed hałasem.

- Za każdą z tych spraw kryje się dramat wielu rodzin, które nigdy nie doczekały się propozycji godziwego odszkodowania ze strony lotniska - mówi adwokat Janusz Trześniowski reprezentujący 40 osób pozywających krakowskie lotnisko.

- Sąd oceni, czy pozwy są uzasadnione - mówił Polskiej Agencji Prasowej jeszcze w czerwcu po wpłynięciu pierwszych pozwów do sądu dyrektor biura spółki Port Lotniczy Kraków Marcin Pulit. - Należy pamiętać o tym, iż samo utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania nie oznacza automatycznie wypłaty odszkodowania. Odszkodowanie nie jest wypłacane za samo istnienie obszaru. Trzeba udowodnić, że to utworzenie obszaru doprowadziło do obniżenia wartości nieruchomości.

Łączna wartość roszczeń mieszkańców strefy ograniczonego użytkowania krakowskiego lotniska wynosi ok. 9,5 mln złotych. Wg danych opublikowanych przez portal pasazer.com w roku 2010 Port Lotniczy Kraków - Balice Kraków osiągnął zysk 29 mln złotych.

Dochodzenie odszkodowania od krakowskiego lotniska umożliwiła mieszkańcom Uchwała nr XXXII/470/09 z dnia 25 maja 2009 r. Sejmik Województwa Małopolskiego, która ustanowiła “Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska Kraków-Balice, zarządzanego przez Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o.”. Była to konsekwencja nowelizacji ustawy o ochronie środowiska, która nakłada na samorządy obowiązek wyznaczenia strefy wokół lotniska, w której przekraczane są normy hałasu.

W tym celu zlecono opracowanie mapy akustycznej okolic lotniska w Balicach, która określiła obszar ograniczonego użytkowania wokół portu. Teren przylegający do lotniska podzielono na trzy kategorie stref, w zależności od odległości od pasa startowego. Największe obostrzenia dotyczą strefy A - "zakaz lokalizowania i budowy nowych obiektów zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej, zabudowy zagrodowej i zamieszkania zbiorowego, zabudowy mieszkaniowo-usługowej, szpitali, domów opieki społecznej oraz zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży, lokalizacji terenów rekreacyjno-wypoczynkowych". W strefie B nie wolno budować szpitali, domów opieki oraz placówek dla dzieci i młodzieży. A w strefie C takich placówek dla dzieci i młodzieży, które działają także w nocy.

[ts]

comments powered by Disqus

Komentarze