Wydarzenia

GDDKiA: Wykonawca A4 porzucił plac budowy

Kolejna odsłona sporu

Dalszy ciąg sporu między Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz konsorcjum NDI SA – SB Granit, które budowało odcinek autostrady między Brzeskiem a Wierzchosławicami. GDDKiA twierdzi, że wykonawca porzucił plac budowy i zamierza zgłosić ten fakt do nadzoru budowlanego.

Zdaniem GDDKiA wykonawca nie wywiązał się z warunków podpisanego kontraktu. - Zawiadomienie w tej sprawie trafi do małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Wszystkimi kosztami poniesionymi na zabezpieczenie budowy zostanie obciążony wykonawca - poinformowano w oficjalnym komunikacie.

GDDKiA wyjaśnia, że chciała przejąć plac budowy po zakończeniu prac Komisji Inwentaryzacyjnej, która sprawdza zakres prac zrealizowanych przez wykonawcę. Zakończenie prac Komisji jest planowane na 30 kwietnia. - Dopiero po tym terminie formalne przejęcie placu może mieć miejsce. Aby jednak nastąpiło, wykonawca musi dodatkowo przeprowadzić szereg niezbędnych czynności na placu budowy, które, mimo obowiązku, nie zostały przez konsorcjum wykonane - czytamy w oświadczeniu.

Czynności, o których mowa to m.in.:

- usunięcie z placu budowy śmieci, karpin i zrębków,
- zabezpieczenie niebezpiecznych wykopów wzdłuż dróg serwisowych,
- przekazanie kopii projektu budowlanego z naniesionymi zmianami oraz wszelką dokumentację dodatkową,
- przekazanie recept i ustaleń technologicznych,
- przekazanie pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,
- przekazanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robót i sieci uzbrojenia terenu,
- przekazanie przez kierownika budowy oświadczenia, że wszystkie zastosowane materiały spełniają wymagania dotyczące certyfikacji i znakowania,
- przekazanie oświadczeń osób trzecich o załatwieniu ich roszczeń zgłoszonych w czasie realizacji kontraktu.

"Żadna z tych czynności nie została wykonana przez wykonawcę, mimo obowiązku spoczywającego na nim. Tym samym przekazanie placu budowy nie mogło mieć miejsca, o czym wykonawca wie. GDDKiA traktuje zachowanie wykonawcy jako porzucenie placu budowy, o czym powiadomiony zostanie Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego" - oświadcza GDDKiA.

Tymczasem Polska Agencja Prasowa cytuje stanowisko konsorcjum, w którym informuje ono, iż "19 kwietnia po trzecim wezwaniu GDDKiA do przejęcia placu budowy autostrady A4 na odcinku Brzesko - Wierzchosławice, wobec ponownego niestawienia się przedstawicieli GDDKiA, dokonano w obecności notariusza jednostronnego podpisania protokołu przekazania placu budowy zamawiającemu".

Konsorcjum stwierdza również, że przeprowadzono wszystkie wymagane kontraktem działania zabezpieczające i inwentaryzacyjne. Jednocześnie oskarża GDDKiA o przekazywanie do mediów informacji wprowadzających w błąd opinię publiczną.

[Tomasz STODOLNY]

comments powered by Disqus

Komentarze