Wydarzenia

Małopolska: Ponad 17 mln zł dla 'Doliny Karpia'

KRÓTKO

Stowarzyszenie „Dolina Karpa” otrzymała z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ponad 17 mln zł z programu „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

Stowarzyszenie „Dolina Karpia” działa na terenie dwóch powiatów: oświęcimskiego - gmina Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Zator oraz wadowickiego - gmina Tomice, Spytkowice i Brzeźnica. Stowarzyszenie jako swoje priorytety wskazuje przede wszystkim rozwój gospodarczy i rozwój związanego z nim rynku pracy w oparciu o lokalne zasoby, a także zachowanie walorów przyrodniczo - krajobrazowych i kulturowo – historycznych.

Rybactwo na terenie Doliny Karpia jest nie tylko ważną dziedziną lokalnej gospodarki, ale także rodzajem dziedzictwa kulturowego, szczególnie ze względu na swą długą i bogatą historię. Najsłynniejszym produktem Doliny Karpia jest wpisany na unijną listę produktów regionalnych karp zatorski.

[tim]

comments powered by Disqus

Komentarze